Kia ora!  Tēnei ka mihi ki a koe mōu i whakaaro mai ki te kaupapa o Mahuru Māori hei hāpai ake māu i tēnei tau.

Me mihi rā tō pūnganangana, tō hautoa, me tō aroha nui ki te reo, ki te kawe i tēnei mānuka, ao te pō, pō te ao.

Ko te kaupapa o Mahuru Māori tētahi wero reo i puta mai i a Paraone Gloyne i te tau 2014. He hiahia nōna kia rangona whānuitia te reo, e puta hoki ai ki te ao o te ia rā.

Nō reira ko te wero, kia reo Māori te reo whakawhitiwhiti (kōrero, tuhituhi, waiata, katoa e puta ana i a koe he reo Māori) mō te marama o Mahuru, ahakoa ki a wai, ahakoa, ki whea, ahakoa āwhea kōrero ai te tangata, me Māori te reo.

Nā konā, kua tīkina ake tēnei kaupapa hei kōkiritanga whakakorikori i ngā kaimahi o Te Wānanga o Aotearoa ki aro mai ki tō tātou reo rangatira, kia pāohotia ki te ao.

Ko te ture nui o te kaupapa ko te ū ki te reo, heoi, ki te rorirori haere koe me te whakaparahako i te reo Māori, me te kaupapa o Mahuru Māori, ka panaia koe, nō reira;

  • Me ū ki ngā tikanga pōhi a Pukamata
  • Me ū ki ngā tikanga o Te Wānanga o Aotearoa
  • Ki te tino rongo i te kaikiri, i te whakaparahako me rangatira tonu te tū
  • Me manaaki i te kaupapa, i tō tātou reo rangatira
  • Mehemea ka ara ake he take tūraru, mōrearea rānei me kōrero Pākehā koe, tēnā, kōrero Pākehā

The initiative of Mahuru Māori is a reo challenge that came about as a personal social experiment by Paraone Gloyne in 2014 as a way of broadcasting te reo, and normalising it in every day dealings.

So the challenge is that Māori be used for communication (spoken, written, sung, everything that’s coming from you is to be Māori) for the month of September, regardless of who you speak to, where you speak it, and when you speak it, you speak only Māori.

In that, we’ve taken up this opportunity to shake up our Wānanga o Aotearoa staff to take up te reo rangatira, and put it out to the world.

The purpose of the challenge is stick to te reo Māori. If  you get a little silly and defame te reo Māori, and the kaupapa of Mahuru Māori, you will be asked to leave the group, so;

  • Abide by the rules of Facebook
  • Abide by the Te Wānanga o Aotearoa code of conduct
  • If you feel people are getting frustrated be calm and don’t react
  • Look after our reo, look after our kaupapa
  • If you are in a position where you must speak English, then by all means, speak English.

Tūhono mai koa ki te rōpū Pukamata Mahuru Māori ki te whakawhitiwhiti whakaaro me te whai tautoko. 

Please join the Mahuru Māori Facebook Group for ongoing discussions and support. 

Provide feedback on this page

We want your feedback

Let us know about your experience with our website. We'll take your feedback into consideration as we develop the site.

Close feedback